Barakallah fii umrik Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si Gubernur Banten
Barakallah fii umrik Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si Gubernur Banten

Barakallah fii umrik Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si Gubernur Banten

Barakallah fii umrik Bapak Dr. H. Wahidin Halim, M.Si Gubernur Banten

 

Allahumma thawal'umurana washah ajsadana wanawir qulubana watsabit imanana wa ahsan u'malana wawasi'arzaqana wa ilalkhoiri qarabna wa'anisy syahri ab'idna waqdhi khawaijana fid daini wad dunnya wal akhirat innaka 'ala kuli syai'in qadir

 

Semoga Bpk. Gubernur terus diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya serta menjadi suri tauladan bagi para Pemimpin di Banten.... Aamiin Ya Robbal Alamin

 

(Keluarga Besar Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten)